English Home | Prijzen | Ondersteuning | Contact  
  Bestellen
Gratis Demonstratie CD. meer >>
Gratis licentie voor onderwijsinstellingen. meer >>
Bestellen. meer >>
  Modelinstrumentarium
  Modellen
  Verder

 

 
Triwaco is het eerste modelinstrumentarium dat databeheer, aansturing van modellen en visualisatie combineert binnen één werkomgeving.
De dataomgeving maakt gebruik van OpenGIS, tegenwoordig OpenGeoSpatial. Dit betekent dat het instrumentarium met vrijwel alle bekende GIS bestanden overweg kan en de aansluiting vindt bij bestaande standaarden (KRW-geoformats, Aquo, INTWIS, IRIS).
Het modelinstrumentarium maakt het mogelijk om het hele watersysteem geïntegreerd dan wel als afzonderlijke onderdelen te simuleren voor:
  • oppervlaktewater (SOBEK-CF, bakjes, ...),
  • neerslag/afvoer (SOBEK-RR, Wageningenmodel, ...),
  • onverzadigde zone (SWAP, metaSWAP, FLUZO),
  • grondwater (MODFLOW, FLAIRS),
  • gekoppeld (o.a. OpenMI)
  • nationaal modelinstrumentarium
  • effectmodellen (kwaliteitsmodellen o.a. MT3D, ecologie, landbouw,...)
De modulaire opbouw en open structuur van het systeem verzekerd de vrijheid in de keuze van modellen. Toevoegen van nieuwe functionaliteit en modellen is dus geen enkel probleem.

Onze visie en kernpunten modelinstrumentarium

Onze visie is ontwikkeld op basis van ervaringen over een periode van ruim 25 jaar ontwikkeling en toepassing van modellen. Het is belangrijk om te realiseren dat een model nooit wordt gebouwd alleen maar om een model te bouwen. Het maken van een model is een belangrijke stap in een proces waarbij vanuit een vraagstelling een advies gegeven moet worden.

Om efficiënt tot een kwalitatief goed model te komen dient de hydroloog niet alleen te beschikken over kennis en ervaring, maar ook over een modelinstrument dat efficiënt databeheer combineert met uitontwikkelde en geteste modelgereedschappen. Lees verder >>

 
       
 

Databeheer en GIS

Wij hebben een eigen dataomgeving ontwikkeld die open en modulair is opgezet en met vrijwel alle grote GIS-systemen kan communiceren. Het modelinstrumentarium volgt de specificaties van het Open Gis Consortium (OpenGIS) gebruik makend van de Open Source Geospatial Data Abstraction Library (GDAL). Dit betekent dat het instrumentarium met vrijwel alle bekende GIS bestanden overweg kan en de aansluiting vindt bij bestaande standaarden (KRW-geoformats, Aquo, INTWIS, IRIS). Lees verder >>

 
   
 
       
 

Modelomgeving

De modelomgeving is ontworpen om moeiteloos en gestructureerd modellen op te zetten, te koppelen, te calibreren, scenario- en effectberekeningen uit te voeren. Dit alles in een omgeving waarbij op ieder moment de basisdata, invoergegevens en modelresultaten gevisualiseerd en bewerkt kunnen worden. Lees verder >>.

 
       
 

Modellen

Voor verschillende hydrologische vraagstukken is een groot aantal modelcodes beschikbaar van uiteenlopende complexiteit. Het modelinstrumentarium is flexibel en modulair opgezet zodat in principe elke modelcode gebruikt kan worden. Momenteel worden o.a. SOBEK-CF, SOBEK-RR, MODFLOW, FLAIRS, FLUZO, SWAP ondersteund. Lees verder >>

 
       
 

Koppelen van modellen

Mogelijkheden om modellen te koppelen varieert van een koppeling op afstand tot volledig geïntegreerde modelberekeningen. De modulaire opbouw en open structuur van het modelinstrumentarium zorgt ervoor dat een koppeling van verschillende modellen binnen of buiten de modelomgeving eenvoudig is te realiseren. Royal Haskoning ontwikkeld samen met WL Delft aan de OpenMI koppeling tussen FLAIRS, FLUZO, SOBEK-CF en SOBEK-RR. Verder werken we aan de implementatie van OpenMI in SWAP. Lees verder >>

 

 
       
 

Automatische calibratie

Een model handmatig calibreren is een bewerkelijke en tijdrovende aangelegenheid er zijn daarom een drietal modules beschikbaar waarmee een gevoeligheidsanalyse, automatische parameteroptimalisatie en betrouwbaarheidsanalyse mogelijk is. Deze modules; TRCALCON, MONTECARLO en PEST, gebruiken verschillende methoden om tot de ‘optimale’ parameterwaarden te komen. En zijn toe te passen of toepasbaar te maken voor ieder rekenprogramma binnen, maar ook buiten, het modelinstrumentarium. Lees verder >>

 
       
 

Visualisatie

Het modelinstrumentarium beschikt over een ingebouwde module voor de presentatie en visualisatie van zowel invoergegevens als resultaten van modelberekeningen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid bewerkingen op de ingelezen parameters uit te voeren en de resultaten van deze bewerkingen op te slaan in TRIWACO parameterbestanden of te exporteren naar een GIS (ArcView/GIS) of ander formaat. Lees verder >>